• Check đạo văn 

 • sdh_mtcn_T10.2021

 • 1. Yêu cầu chung
  - Số lượng file up: Tối đa 01 file/01 học viên
  - Định dạng file: File Word
  - Cách đặt tên file: HoTen_Dot4.2021_SĐH (Vd: NguyenThiAn_Dot4.2021_SĐH)
  - Để tránh trùng và nặng file không cần thiết: Học viên chỉ up file bài bắt đầu từ chỗ Tóm tắt đề tài đến hết phần Tổng kết đề tài. Không cần bao gồm lời cảm ơn, lời nói đầu, phiếu theo dõi tiến độ và tài liệu tham khảo/ phụ lục.
  - Khi nộp, nội dung luận văn phải là nội dung đã hoàn tất với đầy đủ hình ảnh, bảng biểu... cần thiết của luận văn.
  - Sau khi nộp xong, HV chờ kết quả sau 24h.
  2. Khi có kết quả kiểm tra
  - Nếu kiểm tra trùng > 20%, học viên buộc phải gỡ bài xuống, sửa lại và up lại (Lưu ý: Mỗi học viên chỉ có duy nhất 01 lượt xóa bài)
  - Ví dụ: Lần thứ nhất, học viên up lên và được báo 21% ---> học viên xóa bài, sửa lại file và up lại ---> Sau lần này học viên không thể xóa bài được nữa > Vì thế học viên hãy sửa cẩn thận (vì trùng chỗ nào, hệ thống sẽ báo rõ cho các bạn chỗ đó).
  3. Thời gian kiểm tra
  - Hệ thống sẽ được mở: từ ngày 07.5.2021 đến 15:00 ngày 10.5.2021. Sau thời gian trên, học viên sẽ không up bài lên được nữa.
  4. Chú ý một số trường hợp xảy ra trong quá trình kiểm tra
  + Lỗi 100%: Up bài lên thấy hệ thống trả về trùng 100%
  ---> Cách xử lý: Học viên có thể kiểm tra lại: Học viên đã từng up bài luận văn này bao giờ chưa (nếu Học viên từng tốt nghiệp nhiều đợt...), hoặc Học viên up lần thứ 1 rồi xóa nhưng hệ thống vẫn chưa kịp xóa, thì vẫn sẽ dẫn tới lỗi 100%.
  + Lỗi không thấy %: Nếu up bài lên và sau một thời gian vẫn không thấy kết quả bao nhiêu %
  ---> Hệ thống check thường chạy mỗi 12h - 24h một lần, nên nếu chưa có hãy chờ. Nếu lâu hơn 24h mà học viên vẫn chưa thấy thì liên lạc với người phụ trách (cô Phạm Ngọc Thư) để được hỗ trợ (email: phamngocthu@tdtu.edu.vn).
  --> Nếu không còn lượt xóa bài, hãy liên lạc với cô Phạm Ngọc Thư để được hỗ trợ 

 • Khóa 1 chương trình Sau đại học

Bỏ qua Điều hướng

Điều hướng