Đợt 2 năm 2018 - 2019
(ddt-2-1819)


File phải có định dạng file.docx và Font chữ Unicode; Sinh viên nộp từ ngày 27 tháng 7 năm 2019