Đợt 1 năm 2022 - 2023 (nhóm 2)
(mtbhld-dakt-1.2022.2023_nhom1)

Thân gửi các bạn sinh viên,

Các bạn nộp 01 file .docx (bao gồm bảng vẽ chèn vào word)

Dung lượng file tối đa: 20MB

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 14h00 ngày 22/10/2022

Sau thời gian trên sinh viên sẽ không được nộp bài

Tỷ lệ 100% là hệ thống đang kiểm tra

Trân trọng.