Đợt 1A năm 2021 - 2022
(mtbhld-dakt-1A2022)

Thân gửi các bạn sinh viên,

Các bạn nộp 01 file .docx (bao gồm bảng vẽ chèn vào word)

Dung lượng file tối đa: 20MB

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 23/7/2022

Sau thời gian trên sinh viên sẽ không được nộp bài

Tỷ lệ 100% đang kiểm tra

Trân trọng.