mtcn-1b-2122
(mtcn-1b-2122)

HƯỚNG DẪN  SINH VIÊN UP KHOÁ LUẬN

1. Số lượng file up: Tối đa 01 file/01 SV.

- Định dạng file: File Word

- Cách đặt tên file: HoTen_Dot1.2021_tên ngành viết tắt (Vd: NguyenThiAn_Dot1.2021_NT)

2. Để tránh trùng và nặng file không cần thiết: SV chỉ up file bài bắt đầu từ Phần mở đầu đến hết Phần kết luận. Không cần bao gồm lời cảm ơn, phiếu theo dõi tiến độ và tài liệu tham khảo/ phụ lục.

Khi nộp, nội dung luận văn phải là nội dung đã hoàn tất với đầy đủ hình ảnh, bảng biểu... cần thiết của đề tài 

Sau khi nộp xong, SV cần báo cho GVHD vào kiểm tra.

3. Khi kiểm tra trùng > 20%, sinh viên buộc phải gỡ bài xuống, sửa lại và up lại.

Mỗi sinh viên được 01 lượt xóa bài duy nhất.

Ví dụ: Lần thứ nhất, SV up lên và được báo 21% ---> sinh viên xóa bài, sửa lại file và up lại lần 2

Chú ý: SV không thể xóa bài ở lần up thứ hai, vì vậy SV hãy sửa cẩn thận (vì trùng chỗ nào, hệ thống sẽ báo rõ cho các bạn chỗ đó để sửa).

4. Hệ thống sẽ được mở: từ 10:00' ngày 06.09.2021 đến 22:00 ngày 08.09.2021. Sau thời gian trên, hệ thống sẽ đóng lại và SV không up bài được nữa.

5. Nếu có một trong các trường hợp sau xảy ra:

+ Lỗi 100%: Up bài lên thấy hệ thống trả về trùng 100% đây là lỗi. Bạn có thể kiểm tra lại: Bạn đã từng up bài luận văn này bao giờ chưa (nếu bạn từng tốt nghiệp nhiều đợt...), hoặc bạn up lần thứ 1 rồi xóa nhưng hệ thống vẫn chưa kịp xóa, thì vẫn sẽ dẫn tới lỗi 100%.

--> Nếu không còn lượt xóa bài, hãy liên lạc GVHD để thầy/cô liên lạc với admin.

+ Lỗi không thấy %: Nếu up bài lên và sau một thời gian vẫn không thấy kết quả bao nhiêu %

---> Hệ thống check thường chạy mỗi 12h - 24h một lần, nên nếu chưa có hãy chờ. Nếu lâu hơn thời gian này  SV cần liên lạc GVHD để nhờ hỗ trợ.