Đơt 2/2021
(mtbhld-kltn-dakt-2.2021)

Thân gửi các bạn sinh viên 

Khoa thông báo về việc nộp bào kiểm tra đạo văn.

Nộp file: .docx

Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 18/03/2022

Trân trọng.