LVTHS T7.2018
(LVTHS T7.2018)

Học viên nộp Luận văn lên hệ thống đề kiểm tra đạo văn từ ngày 15-30/12/2018.

Học viên được phép kiểm tra 1 lần trước khi nộp file chính thức lên phần mềm. Lưu ý: Nếu Luận văn vi phạm đạo văn với tỉ lệ 20% trở lên thì không được tham gia bảo vệ LVThS.