Đợt 2 năm 2016 - 2017
(ddt-2-1617)

Sinh viên nộp Đồ án Tốt nghiệp check đạo văn từ ngày: 20 đến 30/6/2017.

Maximun upload: 50MB.